5 ključnih prednosti Rotary parking sustava

5 ključnih prednosti Rotary parking sustava

Objavljeno 30.10.2017.

Pitanje parkiranja danas je sveprisutno, od izazova priljeva sve većeg broja automobila u visoko urbanizirane zone i gradska središta do novih građevinskih investicija koje zahtijevaju planiranje određenog broja parkirnih mjesta u okviru ukupno izgradive površine.

Bez obzira na individualnu situaciju o kojoj se radi, stručni tim tvrtke EUROPARKING SYSTEMS identificirao je pet ključnih prednosti Rotary parking sustava kod razmatranja njegove implementacije od strane potencijalnih investitora, projektanata i arhitekata:

  1. Značajna ušteda prostora

Rotary parking sustavi omogućavaju povećanje broja parkirnih mjesta do 10 puta u odnosu na tradicionalno parkiranje.

  1. Jednostavna instalacija i relokacija

Sustave je moguće seliti i ponovo instalirati na drugoj lokaciji.

  1. Modularna montaža

Sustavi se prilagođavaju potrebnim kapacitetima na pojedinoj lokaciji.

  1. Automatizacija

Mogućnost potpune automatizacije sustava minimizira potrebe za angažmanom osoblja.

  1. Vanjsko uređenje

Vanjske površine nude različite mogućnosti izvedbe fasade, od praćenja dizajna glavnog objekta ili arhitektonskog uklapanja u okoliš do instalacije sunčanih panela ili komercijalne upotrebe površina kao oglasnog prostora i mogućnost povrata dijela investicije.

Vidi više informacija na Rotary Parking.