Zdravstvene ustanove

Specifičnosti izazova prometa i parkiranja kada se radi o zdravstvenim ustanovama višestruke su, prvenstveno uvjetovane namjenom i lokacijom svake pojedine ustanove.

Migracijom stanovništva u urbana središta i porastom broja gradskog stanovništva sve je veći pritisak na bolnice i zdravstvene ustanove koje se tradicionalno uglavnom nalaze u samim gradskim središtima. To sa jedne strane donosi potrebu povećanja kapaciteta (dogradnje) bolnica kao i povećan promet i potrebu parkiranja sve većeg broja zdravstvenih djelatnika, pacijenata i članova njihovih obitelji.

Parkirni sustavi rješavaju potrebe za parkiranjem kod postojećih i novih objekata, bilo da se radi o parkiranju namijenjenom medicinskom osoblju i zaposlenicima ili parkirališnim kapacitetima namijenjenim pacijentima i posjetiteljima.

Tražite rješenje za parkiranje?

KONTAKTIRAJTE NAS

Naš stručni tim pomaže vam pri izboru i projektiranju.