UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICA EUROPARK SYSTEMS d.o.o.

Dobrodošli na web stranice društva EUROPARK SYSTEMS d.o.o. (dalje u tekstu: EUROPARK).  Molimo Vas da prije pristupa i korištenja EUROPARK web stranica pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja koji će se primjenjivati na Vas kao posjetitelja i/ili korisnika EUROPARK web stranica na dolje opisani način. Vaš pristup i pregledavanje EUROPARK web stranica ujedno predstavlja i vaše prihvaćanje i suglasnost o  ovim Uvjetima korištenja EUROPARK web stranica. EUROPARK web stranice napravljene su u dobroj namjeri isključivo s ciljem pružanja informacija o EUROPARK proizvodima i uslugama koje pruža. Na pružanje EUROPARK usluga odnosno kupnju proizvoda primjenjuju se odredbe ugovora koji se zasebno zaključuje sa svakih pojedinačnim korisnikom, kao i mogući opći uvjeti za pružanje usluga odnosno isporuku proizvoda koji povremeno mogu biti na snazi.

1. Način korištenja

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na EUROPARK web stranicama dostupnim na adresi: www.europark-systems.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka EUROPARK-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu EUROPARK-u ili bilo kojoj trećoj osobi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na EUROPARK web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Prilikom pristupa EUROPARK web stranicama dužni ste suzdržavati se od bilo kakvog miješanja u i ometanja rada i sadržaja EUROPARK web stranica. Naročito ste dužni suzdržavati se od počinjenja bilo koje radnje koja bi se mogla podvesti pod zakonsko biće bilo kojeg kaznenog djela opisanog u važećim zakonima, ili radnje koje mogu poslužiti kao osnova za građanskopravnu odgovornost za štetu te se lažno predstavljati kao neka druga osoba ili na drugi način dovoditi u zabludu kako EUROPARK tako i druge posjetitelje i/ili korisnike EUROPARK web stranica. Suglasni ste da nećete ugrožavati privatnost ostalih korisnika/posjetitelja EUROPARK web stranica, te da nećete prikupljati i koristiti njihove osobne podatke kao ni postavljati privatne podatke o trećim osobama.

Korištenjem sadržaja EUROPARK web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja EUROPARK web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj EUROPARK web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. EUROPARK se u potpunosti oslobađa svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje EUROPARK web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja EUROPARK web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja EUROPARK web stranica.

EUROPARK web stranice sadrže i podatke kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. EUROPARK nema nadzor nad navedenim podacima ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

2. Odredbe o prikupljanju podataka korištenjem tzv. kolačića

EUROPARK web stranice koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla pružiti usluga s većim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika EUROPARK web stranica samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi  EUROPARK web stranicama i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. Osim toga, EUROPARK web stranice mogu pratiti statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pritom se može koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica www.europark-systems.com u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. EUROPARK web stranice  također mogu koristiti kolačiće u svrhu oglašavanja vlastitih usluga te usluga i proizvoda svojih partnera koji bi korisnika/posjetitelja EUROPARK web stranica  mogli zanimati. Prikazivanje oglasa koje korisniku/posjetitelju EUROPARK može dostavljati EUROPARK omogućuje se putem kolačića koje EUROPARK-ov poslužitelj, odnosno treća strana može postaviti u web-preglednik korisnika.

Korisnik EUROPARK web stranica može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. EUROPARK isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja EUROPARK web stranica u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem EUROPARK web stranica podrazumijeva se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

3. Obrada i zaštita osobnih podataka

EUROPARK poštuje anonimnost i privatnost korisnika EUROPARK web stranica.

EUROPARK može prikupljati osobne podatke korisnika odnosno posjetitelja EUROPARK web stranica , kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi EUROPARK-u. Prilikom prikupljanja osobnih podataka EUROPARK će Vam omogućiti popunjavanje odgovarajućeg obrasca u kojem ćete navesti Vaše osobne podatke. Međutim, iste možete dostavljati EUROPARK-u kada sudjelujete u nekim od naših istraživanja te popunjavate upitnike, kada se prijavite kao primatelj našeg promotivnog materijala i kada na bilo koji drugi način komunicirate s EUROPARK-om.  Također je moguće da se neki od osobnih podataka prikupljaju tijekom vašeg posjeta EUROPARK web stranicama putem tzv. kolačića kao što je to opisano u gornjem poglavlju 2.

EUROPARK u potpunosti poštuje zahtjeve za privatnošću osobnih podataka korisnika EUROPARK web stranica te se njihovo prikupljanje, obrada i korištenje provodi isključivo u skladu s postojećim zakonima i propisima.  EUROPARK će osobne  podatke prikupljene uz Vašu suglasnost koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja i unapređenja svojih usluga odnosno svojih web stranica. Ukoliko ulazite u ugovorni odnos s EUROPARK te postanete korisnik naših usluga/kupac naših proizvoda, na naše odnose o zaštiti privatnosti i osobnih podataka primjenjivat će se zasebne ugovorne odredbe. EUROPARK vaše osobne podatke neće dijeliti s trećim osobama bez vaše suglasnosti, osim u slučaju prijenosa svojeg poslovanja na treću osobu, ili drugih oblika univerzalne i/ili singularne pravne sukcesije.

EUROPARK se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Ukoliko vi, kao korisnik EUROPARK web stranica, opozovete svoj pristanak na korištenje vaših osobnih podataka, EUROPARK će isti odmah i bez odlaganja iz svojeg sustava i prestati s daljnjim korištenjem, o čemu ćemo vas bez odlaganja izvijestiti.

Skrećemo vam pozornost da EUROPARK web stranice mogu imati poveznice na web stranice trećih osoba.  Korištenjem ovih poveznica, napuštate EUROPARK stranice te više niste u domeni zaštite osobnih podataka koju vam ovdje osigurava EUROPARK.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano uz EUROPARK postupke vezano uz zaštitu podataka, slobodno nas kontaktirate na info@europark-systems.com.

4. Izmjene i nadopune

EUROPARK zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

EUROPARK je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na web stranicama EUROPARK-a te ih korisnik prihvaća samim pristupom web stranicama ili korištenjem sadržajem web stranica nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa web stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem web stranica dužan provjeriti u tom trenutku vrijedeće uvjete korištenja web stranica.

5. Mjerodavno pravo

Na uvjete korištenja EUROPARK web stranica primjenjuju se važeći zakoni Republike Hrvatske.