UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICA Markoja d.o.o.

Dobrodošli na web stranice društva Markoja d.o.o. (dalje u tekstu: Markoja).  Molimo Vas da prije pristupa i korištenja Markoja web stranica pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja koji će se primjenjivati na Vas kao posjetitelja i/ili korisnika Markoja web stranica na dolje opisani način. Vaš pristup i pregledavanje Markoja web stranica ujedno predstavlja i vaše prihvaćanje i suglasnost o  ovim Uvjetima korištenja Markoja web stranica. Markoja web stranice napravljene su u dobroj namjeri isključivo s ciljem pružanja informacija o Markoja proizvodima i uslugama koje pruža. Na pružanje Markoja usluga odnosno kupnju proizvoda primjenjuju se odredbe ugovora koji se zasebno zaključuje sa svakih pojedinačnim korisnikom, kao i mogući opći uvjeti za pružanje usluga odnosno isporuku proizvoda koji povremeno mogu biti na snazi.

1. Način korištenja

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Markoja web stranicama dostupnim na adresi: www.europark-systems.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Markoje ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Markoji ili bilo kojoj trećoj osobi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Markoja web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Prilikom pristupa Markoja web stranicama dužni ste suzdržavati se od bilo kakvog miješanja u i ometanja rada i sadržaja Markoja web stranica. Naročito ste dužni suzdržavati se od počinjenja bilo koje radnje koja bi se mogla podvesti pod zakonsko biće bilo kojeg kaznenog djela opisanog u važećim zakonima, ili radnje koje mogu poslužiti kao osnova za građanskopravnu odgovornost za štetu te se lažno predstavljati kao neka druga osoba ili na drugi način dovoditi u zabludu kako Markoju tako i druge posjetitelje i/ili korisnike Markoja web stranica. Suglasni ste da nećete ugrožavati privatnost ostalih korisnika/posjetitelja Markoja web stranica, te da nećete prikupljati i koristiti njihove osobne podatke kao ni postavljati privatne podatke o trećim osobama.

Korištenjem sadržaja Markoja web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja Markoja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj Markoja web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Markoja se u potpunosti oslobađa svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Markoja web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja Markoja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Markoja web stranica.

Markoja web stranice sadrže i podatke kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Markoja nema nadzor nad navedenim podacima ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

2. Odredbe o prikupljanju podataka korištenjem tzv. kolačića

Markoja web stranice koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla pružiti usluga s većim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika Markoja web stranica samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi Markoja web stranicama i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. Osim toga, Markoja web stranice mogu pratiti statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pritom se može koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica www.europark-systems.com u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Markoja web stranice  također mogu koristiti kolačiće u svrhu oglašavanja vlastitih usluga te usluga i proizvoda svojih partnera koji bi korisnika/posjetitelja Markoja web stranica  mogli zanimati. Prikazivanje oglasa koje korisniku/posjetitelju Markoja može dostavljati omogućuje se putem kolačića koje Markojin poslužitelj, odnosno treća strana može postaviti u web-preglednik korisnika.

Korisnik Markoja web stranica može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. Markoja isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja Markoja web stranica u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem Markoja web stranica podrazumijeva se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

3. Obrada i zaštita osobnih podataka

Markoja poštuje anonimnost i privatnost korisnika Markoja web stranica.

Markoja može prikupljati osobne podatke korisnika odnosno posjetitelja Markoja web stranica, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Markoji. Prilikom prikupljanja osobnih podataka Markoja će Vam omogućiti popunjavanje odgovarajućeg obrasca u kojem ćete navesti Vaše osobne podatke. Međutim, iste možete dostavljati Markoji kada sudjelujete u nekim od naših istraživanja te popunjavate upitnike, kada se prijavite kao primatelj našeg promotivnog materijala i kada na bilo koji drugi način komunicirate s Markojom.  Također je moguće da se neki od osobnih podataka prikupljaju tijekom vašeg posjeta Markoja web stranicama putem tzv. kolačića kao što je to opisano u gornjem poglavlju 2.

Markoja u potpunosti poštuje zahtjeve za privatnošću osobnih podataka korisnika Markoja web stranica te se njihovo prikupljanje, obrada i korištenje provodi isključivo u skladu s postojećim zakonima i propisima.  Markoja će osobne  podatke prikupljene uz Vašu suglasnost koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja i unapređenja svojih usluga odnosno svojih web stranica. Ukoliko ulazite u ugovorni odnos s Markojom te postanete korisnik naših usluga/kupac naših proizvoda, na naše odnose o zaštiti privatnosti i osobnih podataka primjenjivat će se zasebne ugovorne odredbe. Markoja vaše osobne podatke neće dijeliti s trećim osobama bez vaše suglasnosti, osim u slučaju prijenosa svojeg poslovanja na treću osobu, ili drugih oblika univerzalne i/ili singularne pravne sukcesije.

Markoja se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Ukoliko vi, kao korisnik Markoja web stranica, opozovete svoj pristanak na korištenje vaših osobnih podataka, Markoja će isti odmah i bez odlaganja iz svojeg sustava i prestati s daljnjim korištenjem, o čemu ćemo vas bez odlaganja izvijestiti.

Skrećemo vam pozornost da Markoja web stranice mogu imati poveznice na web stranice trećih osoba.  Korištenjem ovih poveznica, napuštate Markoja stranice te više niste u domeni zaštite osobnih podataka koju vam ovdje osigurava Markoja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano uz postupke za zaštitu podataka, slobodno nas kontaktirate na info@markoja.hr.

4. Izmjene i nadopune

Markoja zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Markoja je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na web stranicama Markoje te ih korisnik prihvaća samim pristupom web stranicama ili korištenjem sadržajem web stranica nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa web stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem web stranica dužan provjeriti u tom trenutku vrijedeće uvjete korištenja web stranica.

5. Mjerodavno pravo

Na uvjete korištenja Markoja web stranica primjenjuju se važeći zakoni Republike Hrvatske.