EUROPARK SYSTEMS d.o.o.

Kalinovica 3
HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 1 3651 359
Fax: +385 1 3651 350

E-mail: info@europark-systems.com

OIB: 35022000305Puni naziv: EUROPARK SYSTEMS d.o.o. za proizvodnju i usluge. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081065673. Temeljni kapital u iznosu od 20.000 uplaćen je u cijelosti. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN HR2524020061100836864, SWIFT: ESBCHR22. Uprava: Stipe Tafra i Boris Markoja.