MARKOJA d.o.o.

Sjedište: Selska cesta 93
HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 1 3651 359
Fax: +385 1 3651 350

E-mail: info@markoja.hrPuni naziv: MARKOJA proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.; OIB: 10585552225; MB: 0706370; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 010012418. Temeljni kapital 1.000.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Članovi Uprave: Boris Markoja, Dejan Božić. IBAN: HR7324020061100003837; SWIFT: ESBCHR22; Erste&Steiermärkische Bank d.d. Zagreb.